Cybermobning

Cybermobning

    Ca. X lektioner (X minutter)            3. klasse          Cybermobning

Hvad skal du gøre hvis nogen er onde mod dig på internettet?
I kommer til at finde ud af, at børn godt kan mobbe når de er på internettet. Dette kaldes cybermobning.
I dette forløb lærer I hvad det vil sige at udføre cybermobning og hvad man kan gøre.

Hvornår mobber man?
Diskuter i klassen hvad det vil sige at mobbe hinanden.

Hvad føler man når man bliver udsat for mobning?

Hvad er det bedste at gøre hvis man selv eller en anden bliver udsat for mobning?