Deling af private informationer

Deling af private informationer

    Ca. X lektioner (X minutter)            3. klasse            Billedekort spil, Plakat

Introduktion (15 min)

Din lærer har modtaget en email på telefonen – vedkommende har vundet en præmie og afsenderen vil have hans/hendes adresse! Vi vender tilbage til dette senere.

Hvad bruger I internettet til?
Diskuter sammen med en klassekammerat.

I bliver nu introduceret til Aisha. Aishas familie har købt en ny tablet. Hun kan ikke vente til at spille spil, snakke med venner, og bruge internettet til at lave lektier!

Men folk bliver ved med at sige at hun skal færdes sikkert online, og hun er ikke sikker på hvad det betyder.

Kan du hjælpe Aisha med at forstå hvad dette betyder?

Lad os tænke på nogle råd til Aisha.
Hvilke ting kan vi spørge en voksen om? Hvem kunne vi spørge?

Der er nogle ting som er OK at dele på internettet, men der er også nogle ting som vi IKKE skal dele på internettet. Vi skal ikke dele personlige informationer.

Hvad er personlige informationer?
Du skal nu diskutere med din klassekammerat hvad personlige informationer kan være.