Hvad lægger du mærke til?

Hvad lægger du mærke til?

    15 minutter          Hvad lægger du mærke til?

Når man laver sin helt egen password er der stor chance for at man laver en som mange andre har. Udskriv dokumentet Hvad lægger du mærke til? og sid med en klassekammerat eller i gruppe og diskuter hvad I ser. Hvilke er nemme at gætte? Hvilke er svære at gætte? Det får i 5 minutter til.
Jeres lærer kan eventuelt læse hver password op. 

Efter I har talt i grupper, skal I nu diskutere hvad I lagde mærke til sammen med resten af klassen.