Instruktioner til Supermarked

Instruktioner til Supermarked

Få nogle elever til at deltage i dette spil. Nogle elever skal fungere som kunder, en elev skal være kasseekspedienten, 2 elever skal fungere som butikkens database/lagerbeholdning,  en elev er signalet fra kassen til butikkens database, en elev skal være signalet fra databasen til lageret og en elev er transporten af mælkekartonerne fra lageret til butikkens hylde/bord

Så skal der handles ind!

I får hver 10 kroner. 1 mælkekarton koster 1 DKK.

Fem mælkekartoner placeres på hylden/bordet. Kunderne kan købe en hver til at starte med.

De fem laminerede mælkekartoner hænges på tavlen. Dette er listen i computeren. Hver gang en mælkekarton scannes og købes, fjernes én karton fra computerlisten/databasen.

De resterende 10 mælkekartoner placereres i lageret.

Nu starter processen langsomt. I fortsætter indtil der ikke er flere mælkekartoner tilbage i butikken eller i databasen. Når listen er tom, sendes et signal til lageret om at få tilsendt flere mælk til butikken. Tilføj det samme antal mælkekartoner tilbage på computerlisten.

Start købsprocessen igen.

Nu får I lov til at prøve det på egen hånd.