Læringsmål til Bibliotek

 Læringsmål til Bibliotek

Efter dette forløb skal du kunne:

  • forstå hvordan udlån og indlån af bøger i et bibliotek fungerer
  • genkende anvendelser af IT ud over skole