Læringsmål til Robot arm

 Læringsmål til robot arm

Efter dette forløb skal du kunne:

  • skabe og teste robot algoritmer der bevæger klodser fra en skål til en anden.
  • følge klare instrukser
  • skabe og fejlfinde algoritmer*
  • forudsige opførsel af simple algoritmer*

*Algoritme = tydelig samling af instrukser der løser et givent problem