Læringsmål til Supermarked

 Læringsmål til Supermarked

Efter dette forløb skal du kunne:

  • forstå hvordan en supermarked fungerer
  • genkende anvendelser af IT ud over skole