Læringsmål til Problemløsning med Bee-Bot

 Læringsmål til Problemløsning med Bee-Bot

Efter dette forløb skal du kunne:

  • forstå hvad er algoritme* er.
  • forstå hvordan algoritmer implementeres som programmer på digitale enheder, og hvordan programmer eksekveres ved at følge præcise og entydige instruktioner.
  • skabe og fejlfinde simple programmer.
  • bruge logisk tænkning til at forudsige adfærden af simple programmer.

*Algoritme:

En præcis sæt af instruktioner eller regler som anvendes til at opnå et resultat eller til at løse et problem.