Saml det højeste nummer

Saml det højeste nummer

    1 lektion (45 min.)          Bee-Bot Verden            Algoritmekort             Bee-Bot

En variation af forløbet “Saml den største mængde af sten”.
Her skal du skrive numre på alle netkvadrater og udfordringen går ud på at nå det højeste tal, samlet, ved hjælp af et begrænset antal algoritmekort.

Husk! Du må kan kun besøge en firkant én gang.